Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/532/2019

(FO) Balážová Jana (24.11.1976)

Údernícka 45/15 , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/532/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Jana, Údernícka 45/15 , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
30.09.2019 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
30.10.2019 Streda
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie