Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/287/2019

(FO) Toráčová Viera (06.02.1958)

Jesenského 33/A , 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
28OdK/287/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
19.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.08.2019 - Vyhlásený konkurz
19.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Toráčová Viera, Jesenského 33/A , 92001 Hlohovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie