Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/538/2019

(FO) Czvingerová Andrea (18.09.1981)

Na karasiny 250, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/538/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Czvingerová Andrea, Na karasiny 250, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
29.08.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu majetku
30.10.2019 Streda
Lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie