Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/538/2019

(FO) Czvingerová Andrea (18.09.1981)

Na karasiny 250, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/538/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Czvingerová Andrea, Na karasiny 250, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie