Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/252/2019

(FO) Cicková Alena (22.01.1986)

Horná Štubňa 13 , 03846 Horná Štubňa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/252/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cicková Alena, Horná Štubňa 13 , 03846 Horná Štubňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--