Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/251/2019

(FO) Androvič Štefan (08.03.1989)

Kysucké Nové Mesto , 02401 Kysucké Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
2OdK/251/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 14.08.2019
Stav konania:
06.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
06.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Androvič Štefan, Kysucké Nové Mesto , 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--