Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/250/2019

(FO) Bačkor Jaroslav (02.06.1956)

Vyšnianska ulica 1411/51 , 03482 Liptovské Sliače

Spisová značka, typ konania:
1OdK/250/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
25.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
25.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bačkor Jaroslav, Vyšnianska ulica 1411/51 , 03482 Liptovské Sliače, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--