(PO) VLH, s.r.o., IČO 31627838

Liptovská Porubka 405, 03301 Liptovský Hrádok

Spisová značka, typ konania:
3K/7/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 19.11.2019
Stav konania:
04.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
04.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Erik Končok () , Vojtecha Tvrdého 793/21 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie