Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/579/2019

(FO) Balážová Zdena (07.11.1982)

Partizánska 1506, 95701 Bánovce nad Bebravou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/579/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
15.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Zdena, Partizánska 1506, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie