Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/355/2019

(FO) Drobný Peter (13.09.1954)

Kopčianska 2969, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/355/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Drobný Peter, Kopčianska 2969, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie