Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/359/2019

(FO) Benčurik Boris (24.02.1971)

Pezinská 119, 90201 Vinosady

Spisová značka, typ konania:
8OdK/359/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
28.04.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
08.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
28.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Benčurik Boris, Pezinská 119, 90201 Vinosady, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie