Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/356/2019

(FO) Kratochvíl Anton (27.05.1969)

Kozia 601, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
37OdK/356/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kratochvíl Anton, Kozia 601, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie