Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/359/2019

(FO) Bohunský Ladislav (09.04.1949)

Bratislava-Petržalka , 85105 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/359/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
15.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
15.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bohunský Ladislav, , 85105 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie