Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/818/2019

(FO) Grexa Slavomír (17.07.1974)

Sklárska 378, 98526 Málinec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/818/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
31.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grexa Slavomír, Sklárska 378, 98526 Málinec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--