Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/617/2019

(FO) Ferenc Stanislav (25.02.1975)

Bodružal 33, 09005 Bodružal

Spisová značka, typ konania:
2OdK/617/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
24.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferenc Stanislav, 33, 09005 Bodružal, Slovensko
Lehoty:
08.10.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.10.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.11.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
10.01.2020 Piatok
Lehota na popieranie oneskorene prihlásenej pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, v celkovej sume 451,40 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie