(FO) Medgyesiová Emília (01.12.1963)

Narcisová 38 , 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
2K/56/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
25.11.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.10.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.11.2011 - Začaté konkurzné konanie
25.11.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Medgyesiová Emília, Narcisová 38 , 82101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--