Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/590/2019

(FO) Trojan Peter (22.11.1972)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/590/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
20.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Trojan Peter, , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie