Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/171/2019

(FO) Filip Ján (08.07.1976)

Koralová 10491, 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
30OdK/171/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
26.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2019 - Vyhlásený konkurz
26.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Filip Ján, Koralová 10491, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie