Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/562/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
25.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
25.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gromovská Eva, , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie