Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/370/2019

(FOP) Miroslav Szalaj, IČO 40242013

Bellova Ves , 93052 Bellova Ves

Spisová značka, typ konania:
37OdK/370/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Centrum právnej pomoci, IČO 30798841, Námestie slobody 12, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
11.10.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.11.2019 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.11.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
11.12.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie