Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/295/2019

(FO) Kissová Noémi (02.03.1982)

Čalovská ulica 861, 93028 Okoč

Spisová značka, typ konania:
28OdK/295/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
05.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2019 - Vyhlásený konkurz
05.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kissová Noémi, Čalovská ulica 861, 93028 Okoč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie