Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/159/2019

(FO) Brláš Ondrej, Mgr.

Štefánikova 9 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
30OdK/159/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brláš Ondrej, Mgr., Štefánikova 9 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie