Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/588/2019

(FO) Matejkovič Bohumil (21.05.1978)

Komárno 1038/38 , 91621 Čachtice

Spisová značka, typ konania:
40OdK/588/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
22.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Matejkovič Bohumil, Komárno 1038/38 , 91621 Čachtice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie