Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/839/2019

(FO) Berky Marek (26.01.1988)

Osloboditeľov 1034, 97666 Polomka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/839/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 12.09.2019
Stav konania:
01.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
01.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Marek, Osloboditeľov 1034, 97666 Polomka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--