Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/844/2019

(FO) Zraková Anna (17.01.1963)

Mládežnícka 1886/17 , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/844/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
27.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zraková Anna, Mládežnícka 1886/17 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--