Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/836/2019

(FO) Pokošová Nadežda (12.10.1967)

Predné Halny 1849/10 , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/836/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 05.09.2019
do 26.07.2021
Navrhovatelia:
Pokošová Nadežda, Predné Halny 1849/10 , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--