Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/592/2019

(FO) Venkrbec Václav (07.11.1992)

Centrum II. 91, 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/592/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
28.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2019 - Vyhlásený konkurz
28.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Venkrbec Václav, Centrum II. 91, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie