Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/176/2019

(FO) Gregora Peter (06.08.1970)

Hviezdoslavova 1812, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/176/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
22.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
14.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2019 - Vyhlásený konkurz
22.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gregora Peter, Hviezdoslavova 1812, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie