Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/621/2019

(FO) Ugrayová Mária (08.08.1965)

Dávidova 8/144 , 06544 Plaveč

Spisová značka, typ konania:
2OdK/621/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
24.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ugrayová Mária, Dávidova 8/144 , 06544 Plaveč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--