Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/157/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
19.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2019 - Vyhlásený konkurz
19.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Herda Ján, P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
07.10.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.10.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.11.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie