(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Spisová značka, typ konania:
5K/14/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.11.2019
do 30.12.2019
Navrhovatelia:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126, Kochanovce 231, 06601 Kochanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 94 895,00 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie