Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/633/2019

(FO) Hlaváč Ladislav (11.07.1950)

Štúrova 934, 05921 Svit

Spisová značka, typ konania:
2OdK/633/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
28.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hlaváč Ladislav, Štúrova 934, 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--