Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/165/2019

(FO) Šuba Miroslav (13.03.1980)

Rovná 524, 94656 Dulovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/165/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2019 - Vyhlásený konkurz
31.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šuba Miroslav, Rovná 524, 94656 Dulovce, Slovensko
Lehoty:
07.10.2019 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
04.11.2019 Pondelok
koniec prvého kola ponukového konania
20.11.2019 Streda
koniec druhého kola ponukového konania
09.12.2019 Pondelok
skončenie tretieho kola ponukového konania
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie