Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/178/2019

(FO) Lörincz Imrich (21.03.1955)

Nová Vieska 189, 94342 Nová Vieska

Spisová značka, typ konania:
23OdK/178/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
03.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lörincz Imrich, 189, 94342 Nová Vieska, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie