Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/178/2019

(FO) Rák Viktória (15.03.1981)

Letná ul. 88, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/178/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 18.10.2019
Stav konania:
18.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rák Viktória, Letná ul. 88, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie