Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/666/2019

(FO) Škovránková Silvia (20.07.1976)

Topoľovka 98 , 06745 Topoľovka

Spisová značka, typ konania:
5OdK/666/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
15.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.09.2019 - Vyhlásený konkurz
23.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Škovránková Silvia, Topoľovka 98 , 06745 Topoľovka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--