Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/272/2019

(FO) Tonka Jozef (03.10.1955)

Bratislavská 8367, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/272/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Stav konania:
29.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
29.11.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 03.09.2019
do 10.10.2019
Navrhovatelia:
Tonka Jozef, Bratislavská 8367, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie