Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/621/2019

(FO) Polčanová Lenka (08.01.1977)

Kostolné 341 , 91613 Vaďovce

Spisová značka, typ konania:
38OdK/621/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2019 - Vyhlásený konkurz
04.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Polčanová Lenka, Kostolné 341 , 91613 Vaďovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie