Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/188/2019

(FO) Krátky Ľuboš (23.02.1979)

Mjr. Daniela Gondu 470, 93502 Žemberovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/188/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
06.06.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2019 - Vyhlásený konkurz
06.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Krátky Ľuboš, Mjr. Daniela Gondu 470, 93502 Žemberovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie