Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/39/2013

(PO) HB - NÁRADIE, spol. s r.o., IČO 31399410

Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-2K/39/2013, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
02.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.05.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.07.2013 - Začaté konkurzné konanie
04.10.2013 - Vyhlásený konkurz
02.12.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 04.10.2013
do 14.03.2014
od 07.08.2013
do 03.10.2013
Navrhovatelia:
HB - NÁRADIE, spol. s r.o., IČO 31399410, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
10 rokov a 190 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
10 rokov a 61 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--