Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/368/2019

(FO) Cerková Jana (03.11.1979)

Estónska 5222/56 , 82106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8OdK/368/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cerková Jana, Estónska 5222/56 , 82106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie