Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/184/2019

(FO) Bosák Michal (06.08.1986)

Palárikovo , 94111 Palárikovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/184/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
24.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
24.12.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 04.09.2019
do 24.12.2019
Navrhovatelia:
Bosák Michal, , 94111 Palárikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie