Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/398/2019

(FO) Bari Ján (14.05.1975)

Nám. Hraničiarov 2617/8B , 85103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37OdK/398/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
16.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2019 - Vyhlásený konkurz
16.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bari Ján, Nám. Hraničiarov 2617/8B , 85103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
17.10.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.11.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.12.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.12.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie