Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/187/2019

(FO) Császárová (predtým Mikle Baráthová) Lucia (29.11.1988)

231 , 95153 Babindol

Spisová značka, typ konania:
28OdK/187/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
17.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Császárová (predtým Mikle Baráthová) Lucia, 231 , 95153 Babindol, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie