Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/189/2019

(FO) Benčoková Renáta (26.08.1973)

255 , 93585 Demandice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/189/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
15.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
15.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Benčoková Renáta, 255 , 93585 Demandice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie