Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/186/2019

(FO) Čajka Timotej (13.08.1962)

Hlavné námestie 10, 95113 Branč

Spisová značka, typ konania:
31OdK/186/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
11.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čajka Timotej, Hlavné námestie 10, 95113 Branč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie