Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/189/2019

(FO) Bližňák Mikuláš (31.10.1984)

Nová 139, 93538 Lok

Spisová značka, typ konania:
32OdK/189/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bližňák Mikuláš, Nová 139, 93538 Lok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie