Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/681/2019

(FO) Myszová Daniela (11.05.1974)

Garbiarska 1442, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/681/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 10.09.2019
Stav konania:
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Myszová Daniela, Garbiarska 1442, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--