Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/419/2019

(FO) Forgáč Peter (30.11.1961)

Belinského 1036, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/419/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
08.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Forgáč Peter, Belinského 1036, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie