Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Spisová značka, typ konania:
25OdK/303/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
05.09.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
05.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bošanský Karol, 9.mája 1172, 92572 Selice, Slovensko
Lehoty:
28.10.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlásenie pohľadávok
11.11.2019 Pondelok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie