(PO) M.I. Stav, spol. s r.o., IČO 36610640

Pezinská 2336, 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
2K/19/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
06.08.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.04.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.06.2014 - Začaté konkurzné konanie
06.08.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.06.2014
do 05.08.2014
Navrhovatelia:
M.I. Stav, spol. s r.o., IČO 36610640, Pezinská 2336, 90301 Senec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--